Erik de Vries
Erik de Vries
Projectleider, bodem & water en energie
“Ik geniet van het gezamenlijk oplossen van complexe, inhoudelijke vraagstukken op het gebied van bodem, water en bodemenergie.”

Na zijn opleiding Biotechnologie aan de Universiteit van Wageningen is Erik in 2007 bij Bioclear earth in dienst gekomen. Erik heeft ervaring met alle facetten van biologische saneringen: van monitoring tot detail ontwerp. Hierdoor heeft hij een diepgaande kennis opgebouwd van biologische en chemische processen in de ondergrond. Ook heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar onder andere de effecten van open en gesloten bodemenergiesystemen. Deze kennis zet hij in bij projecten op het gebied van complexe bodemsaneringen, bodemenergie en putverstoppingen van bijvoorbeeld open bodemenergiesystemen. Erik houdt van werken in teamverband, weet waar hij voor staat, is creatief en oplossingsgericht.

Zijn vrije tijd brengt hij graag door met zijn gezin en hij vindt het leuk om grafisch te ontwerpen en creatief te klussen in en om het huis.

devries@bioclearearth.nl
06 514 135 83